Ateljé Gebbe

Akvarellmåleriet

Jag gillar verkligen att måla akvarell. Det är ett måleri som kräver mycket. För att lyckas måste man först av allt "måla upp sig". Detta gör jag genom att leka med färg och pensel. Att tro att man kan lyckas utan träning och uppvärmning gör en bara besviken. Varje dag gäller som axiom för akvarellmåleri och teckning.

Man måste kombinera intuition med tålamod och planering och naturligtvis måste man ha de tekniska kunskaperna om akvarellmåleriets oändliga möjligheter. Här kan man lära sig nytt hela tiden genom studier och träning.

Jag arbetar på en rad olika papper av olika gräng och gramvikt, oftast våtspänner jag dem på en plywoodpannå för att hela tiden kunna återkomma till ett slätt och trumspänt underlag. Jag använder halvkoppsfärger av bästa kvalitet och penslar av varierande bredd men oftast bredare än man kanske kan tro, t o m moddlare.

Väldigt ofta gör jag akvarellerna färdiga på plats utomhus.

Akvarellen är det medium jag mest använder tillsammans med teckning när jag jobbar med illustrationer.

Som alltid är det behandlingen av ljuset som är det viktiga i mitt måleri och i akvarelltekniken till skillnad från oljan måste detta planeras med utsparningar, vilket är utmanande och komplicerat. De gånger jag lyckas därmed känns extra berusande.

Några färska smakprov följer innan du är välkommen att gå vidare ...

 

 

 

 

 

Gå vidare