Ateljé Gebbe

Erbjudande - Auktion

Offer / Auction

Tidigare erbjudanden / Earlier offers

 

Balkanmes

400 kr

Balkanspett

400 kr

Kalanderlärka

500 kr

Kungsfiskare

800 kr

Örnvråk

500 kr

Tretåig hackspett

1 000 Skr

 

Spillkråka

400 kr

 

Gäss över Omberg

1 050 kr

Havsörnar

500 kr

Bronsvingade tornseglare

250 kr

Grågåsgässling bland kabblekor

400 kr

Övervintrande rödvingetrastar

500 Skr

Smutsgam

500 Skr

 

Vättern

900 Skr

 

Sjöorre

1 200 Skr

 

Studie av blåsippor

700 Skr

 

Bakslag

600 Skr

 

Skogsbryn

300 Skr

 

En tungt lastad stenhumla

200 Sek

 

Gärdsmygen sjunger även vintertid

1 400 Sek

Jag är toppennöjd över målningen, ett riktigt kap!
Smygen är en av mina absoluta favoriter. Liten och morsk med stora
röstresurser. Kul att du erbjuder sådant på auktionen.
Vänligen
Anders N
 

Studie av kungsfiskare

500 Sek

 

Tjuvhumla på ärtblomma

750 Sek

 

Ormvråk

1 300 Skr

 

Öländskt alvar

600 Skr

 

Rufous Tree-pie

650:-

 

Talgoxen sjunger på julafton

300 Skr

Slätthöst med rådjur

800 Skr

 

Sädgäss över mossjord vid Tåkern

850 Skr

 

Havsörnar vid Tåkern

1 325 Skr

 

Kråkhöst

850 Skr

 

Bulbylen sjunger i Jakarandaträdet

675 Skr

 

Större strandpipare bakom glasört

750 Skr

 

Pilgrimsfalken jagar tamduvor

750 Skr

 

Studie av taigasångare

900 Skr

 

Utsikt från min målarstuga

1 050 Skr

 

Vadarsvalor

450 Skr

 

Jagande jorduggla

700 Skr

 

Studie av lövsångare

150 Skr

 

Studie av lungört

200 Skr

Studie av smålom

350 Skr

 

Mindre flugsnappare

1 300 Skr

 

Strömstaren

1 000 Skr

 

Koltrast

900 Kr

 

 

Skogsödla

300 kr

 

Vinternatt vid skogstjärn

275 kr

 

Kråka

450 kr

Stora Lund och Omberg

600 kr

 

Bär av besksöta

125 Sek

 

Stenen i skogen

550 Sek

 

Hökblomsternätfjäril

950 Sek

 

Omberg över slätten

625 Sek

 

Svart stork

700 Sek

 

Kungsfiskare

1 300 Sek

 

Tåkern 

900 Sek

 

Tofsmes / Crested Tit

1 900 Sek

 

Dromius spilotus 

350 Sek

 

Tåkern vinter / Tåkern winter

625 Sek

 

Silkeshäger / Little Egret

650 Sek

Tack för den fina tavlan decemberauktionen. Den var ännu finare i verkligheten. Jag är mycket nöjd. M v h Dennis

Höstlyckan / Autumn meadow

675 Sek

 

Rödhalsad gås / Red-breasted Goose

800 Sek

 

Blåskator / Azure-winged Magpies, 

750 Sek

 

Demetrias imperialis

350 Sek

 

Höst / Autumn

450 Sek

 

Tornseglare / Swift

1 011 Sek

 

Vid Tåkern / At Tåkern

400 Sek

 

Omberg vid Väversunda / Omberg at Väversunda

625 Sek

 

Skata på grenjakt / Magpie on twig hunting

610 Sek

 

Entita och slånlav / Marsh Tit & Prunus lichen

700 Sek

 

Höst i bokskogen / Autumn in beechforrest

450 Sek