Ateljé Gebbe

Mappar med 12 tryckta brevpapper med tillhörande kuvert 

Boxes with 12 Letterpapers and matching envelopes

A4 -format - 100:- Sek /12 St

Nr 1 - Tolv Fåglar / Twelve Birds

Tolv exklusiva tryckta brevpapper med tillhörande tryckta kuvert. 1 brev + kuvert av vardera:

Hökuggla/Stenknäck/Blåmes/Mindre hackspett/Rosenfink/Pungmes/Brun kärrhök/Havsörn/Rödhake/Skäggmes/Sångsvan & Skata

Nr 2 - Tolv Fjärilar / Twelve Butterflies

Tolv exklusiva tryckta brevpapper med tillhörande tryckta kuvert. 1 brev + kuvert av vardera:

Ängsblåvinge/Citronfjäril/Björksnabbvinge/ Hagtornsfjäril/Luktgräsfjäril/Makaonfjäril/Nässelfjäril/ Påfågelöga/Prydlig Pärlemorfjäril/Storfläckig pärlemorfjäril/Tistelfjäril/Violettkantad guldvinge

 

Nr 3 - Tolv Målningar / Twelve Paintings

Tolv exklusiva tryckta brevpapper med tillhörande tryckta kuvert. 1 brev + kuvert av vardera:

Älgmorgon/Blå vår/Efter regn/Rådjur i snö /Enebacken/Skvattrammossen/Blå skog/ Tjädermorgon/Vid havet/Gåshöst/Mitt Omberg/ Vitsippsvår

Nr 4 - Tolv Ombergsväxter / Twelve flowers

Tolv exklusiva tryckta brevpapper med tillhörande tryckta kuvert. 1 brev + kuvert av vardera:

Drakblomma/Bergjohannesört/Kalkbräken/Nästrot/ Ärtvicker/Skärmstarr/Skogsvicker/Knottblomster/ Luddvedel/Skogstry/Kal Knipprot & Stenfrö

Order

Namn: Adress:

Postnummer: Ort / City: Land / Country:

Email: Tfn:

Jag beställer följande brevpapper / I order:

Antal / amount: konvolut.No "Tolv fåglar" à 100 Sek

Antal / amount:   konvolut No "Tolv fjärilar" à 100 Sek 

Antal / amount:   konvolut No "Tolv målningar" à 100 Sek 

Antal / amount:   konvolut No "Tolv Ombergsväxter" à 100 Sek 

Summa / Total: Sek

Tack för din beställning / Thank you for your order!

Du returneras till överst på denna sida / After submitting you will be returned to the top of this page

 

Vid order tillkommer avgift för frakt - moms ingår/Charge for freight is not included

Leverans sker mot postförskott/ SWIFT Service

Full returrätt inom 8 dagar efter mottagandet/100% returnable within 8 days

Använd beställningstalongen eller min e-post/Use my order form or E-mail.