direkt

Grafik - ett mångfaldigande av konst med godkända metoder.

Det finns flera sätt att mångfaldiga sin konst men kännetecknande för dem alla är att konstnärens hand alltid skall vara med i själva skapelseprocessen av upplagan man gör. Det duger normalt  inte att måla ett original som man sedan rakt av fotograferar och gör en massa kopior av i en tryckpress - sådant kallas reproduktion och är egentligen inte en godkänd grafisk metod.

Ett grafiskt blad skall alltid vara personligt numrerat och signerat.

Ibland är skiljelinjen mellan reproduktion och grafik hårfin och än svårare har det blivit de senaste åren med datorernas och färgskrivarnas intåg i skapelseprocessen.

Huvudteknikerna i dagens grafik är:

Högtryck    -    linoleumtryck, xylografi och träsnitt.

Djuptryck     -    olika former av koppartryck: torrnål, etsning, akvatint, kopparstick m fl

Plantryck    -    silkscreen (serigrafi) och litografi

Jag arbetar enligt metoden litografi och om du går vidare nedan kan du läsa mera om hur just jag arbetar.

Men, även jag har gjort några blad som utgår från möjligheten att använda dator och färgskrivare för grafisk reproduktion. Metoden har blivit mycket populär bland konstnärer idag. Den kallas giclee och är framför allt i USA en accepterad metod. Det är naturligtvis lättvindigt för en konstnär att skaffa sig en upplaga av ett verk genom att helt enkelt fotografera av och trycka något som redan är färdigt. Om detta sätt slutgiltigt kommer att klassas som en godkänd metod återstår att se. Ibland är det svårt att stoppa en utveckling.

Jag tar själv en etiskt ansvar för mina gicleetryck genom att göra dem endast halvfärdiga i reproduktionsfasen för att därefter göra enskild handkolorering  av varje blad i upplagan. På det sättet finns min hand med i själva skapelseprocessen och jag känner mig tillfreds.

Nedan kan du nu gå vidare och studera mina litografier och gicleetryck och läsa vidare även om tillverkningsprocessen och historien.

 

Gå vidare