direkt

english

Illustration, av latinets illustro /illustratio, kallas den bild som skapas för att beskriva,  belysa och komplettera en text.

Jag är idag minst lika mycket illustratör som konstnär men gränsen mellan de två är helt flytande och egentligen omöjlig att definiera. För mig är det två sidor av samma sak och mina illustrationer kan mycket väl "bli" konst och min konst kan "bli" illustration.

Ändå kan det finnas vissa skillnader också för mig. Illustrationen bestäms oftast utifrån förutsättningar som ges i en text eller ett uppdrag medan konsten oftast står för sig själv. Avsikten, utgångspunkten, är i varje fall sådan men sen kan det hela ta olika vägar fram till andra slutstadier.

Som mycket ung målade jag "tavlor" i olja men några konstnärsdrömmar närde jag aldrig. Det var illustrationen som till slut gav mig möjligheten till ett annorlunda liv. Jag började illustrera tidningsartiklar med natur och djurmotiv. Det hela utvecklades allt mer och under 60 - 70 talet var jag stadig freelance på Östergötlands läns stora tidning Östgöta Correspondenten med olika former av teckningar till tidningen i stort sett varje vecka ofta också kompletterade med eget skriveri.

I början var det tuschteckningar som dominerade helt beroende på begränsningar i den tidens tryckteknik; blyklichéerna krävde svarta punkter, ytor eller streck. Efter några år kunde jag börja göra toningar och fördrivningar; blyerts och kol blev då möjligt att använda. Med offsetteknikens och färgens intåg i dagstidningsvärlden kunde jag slutligen använda även akvarellen som "vapen". Idag finns knappast några tekniska begränsningar för illustratörerna. Allt är möjligt. Allt är integrerat och datorn är det stora verktyget för många illustratörer idag.

Idag skulle jag nog säga att jag är en ganska traditionell illustrationsbärare. Det är målning och teckning och  viss mån foto som är mina redskap men jag är inte heller oäven på bild i datorn.

Jag illustrerar dagstidningar, tidskrifter, böcker, foldrar, informationsskyltar, kort, affischer m m

Jag är medlem i Föreningen Svenska Tecknare.

Några smakprov först sen är du välkommen att gå vidare.

 

 

Gå vidare