Ateljé Gebbe

Utsmyckning

Jag beskriver här nedan arbetet med en offentlig utsmyckning - en fondvägg för en hiss i den nya Onkologiska huvudbyggnaden vid Universitetssjukhuset i Linköping.

 

 Mitt uppdrag är att göra en vägg som är 2,30 x 1,20 m på höjden fylld med fågelmotiv som skall väcka intresse och skingra tankar vid besök eller inskrivning i denna avdelning.

Jag har valt att arbeta med fåglar i ungefär naturlig storlek och av arter som har anknytning till bygden och samtidigt är intressanta på olika sätt vad beträffar utseende, uppträdande eller färgmässigt.

Samtidigt har uppdraget att utföra ytterligare fem olika naturkonstverk med skilda teman i hissarna i denna byggnad gått till andra konstnärer.

Här nedan visar jag hur arbetet fortskrider. Klicka på vinjetterna för att komma till större motiv. Kom gärna tillbaka och se hur det hela utvecklas.

Obs: Klickbara fåglar

 

hösten 2004 - Konstnären och konstkonsulten Nils G stenqvist ringer till mig och frågar om jag är intresserad av att medverka i en offentlig utsmyckning av det nya hyset för Onkolgisk vård vid Universitetssjukhuset i Linköping. Sex hissar skall dekoreras med fondväggar med motiv från natur och jag blir erbjuden att göra en om fåglar. Jag tackar med glädje ja.

9 mars 2005 - Alla arterna är nu inlagda men ännu återstår redigering och slutlig inbördes placering och storlek av enskilda fåglar. Vidare kommer jag att teckna in något direkt i det slutliga verket. Hur detta kommer att bli vet jag inte vid detta tillfälle. Men nu är det dags att lämna till reprofirma och tryckeri.

15 mars 2005 - Åker till Svanströms i Malmö med alla originalen i en stor mapp. Hemma igen till eftermiddagen. Steg 1 är klart! Nu skall alla separata bilder reproduceras och läggas in som en helbild i fullformat.

15 april 2005 - Redigerar löpande layouten i fråga om inläggning, placering och inbördes storlek på alla fåglarna. Många större och smärre steg och ändringar innan verket känns färdigt.

sommaren 2005 - Huvudansvarige Nils G Stenqvist avlider och projektet övertas av konstansvarige på Landstinget, Ulla Johansson. Allt fördröjs. Även en av deltagande konstnärer avlider, Karl-Axel Persson, som emellertid hinner slutföra sitt verk med skalbaggar.

21 december 2006 - Så lång tid har det tagit att för mig få ta steg 2. Jag har fått tillbaka verket som tryck i fullformat och nu har jag lagt in ord som står för olika känslor. Min mening är att dessa ska komplettera fåglarna. Både fåglarna, som är individer och inte arter, och orden skall försöka visa på allt som en patient och anhöriga kan tänkas känna och uppleva vid besök på onkologen under behandling och vård. Steg 3 väntar nu det vill säga färdigställande i form av inbakning i perstorpsskiva och därefter montering någon gång i januari 2007.

december 2006 - Konstnären  Gösta Gierow kontaktar mig och alla andra deltagande konstärer i projektet för att få kätt på benen till en bok, eller liknande, om projektet. Jag översänder nödvändigt material till honom.

11 januari 2007 - Brådskande telefonsamtal från Svanströms tryckeri i Malmö. Jag måste göra om mitt sista arbete. Formatet på helbilden är ändrat. Allt kommer i retur till mig i morgon och så ombeds jag vänligt men bestämt att göra om proceduren med att lägga in "orden" på en nytryckt helbild. Om det var bråttom tidigare är det ännu mera bråttom nu.

22 januari 2007 - Arbetet med det nya originalet klart. Alla texter inlagda manuellt och materialet går i retur.

Nedan visar jag steg för steg hur jag gått till väga:

1. Skriver ut och placerar en text i lämplig storlek och typ

2. Gnuggar av en en svärtad baksida till originalet

3. Inkopierad text i form av tunn ram

4. Färgläggning i akvarell

5. Färdig text

6. En detalj från färdigt verk

21 mars 2007 - Invigning men mitt hissverk är tyvärr inte på plats. Fördröjning. Jag återkommer. Tills vidare får jag nöja mig med boken om Onkologens konst. Den är fin i alla fall!

Utdrag från boken - författad av Gösta Gierow.