Ateljé Gebbe

Oljemåleriet

I detta måleri - det jag kallar det stora måleriet - inkluderar jag även akryl och tempera. Tidvis har jag nämligen arbetat även med dessa tekniker i min strävan att utvecklas och för att hitta alternativ till de för mig något skadliga lösningsmedel som finns i färger. Även om jag idag endast målar med vattenlöslig oljefärg måste jag alltid vara utomhus. Härvidlag har jag naturligtvis oerhörd glädje av min friluftsateljé i Stugan vid Tåkern. Men det innebär också att jag sällan arbetar i denna teknik vintertid.

Mitt oljemåleri är klassiskt. Det är på duk och jag arbetar med en teknik som bygger på en mager grund som görs allt fetare eftersom. Jag lägger nästan alltid upp motivet på plats och ibland blir det hela till en ā la prima målning d v s klart direkt på plats från början till slut, men oftast arbetar jag ganska länge på min målningar - ibland flera år.

 Ljuset är det viktiga i mina motiv. Utan ljus - inget liv - en misslyckad tavla. Från början till slut.

Några bilder som visar hur en av mina oljemålningar växer fram.

Välkommen sedan att gå vidare.

 

 

Gå vidare / Further