Ateljé Gebbe

Tåkern

den 1 november 2009

Ta en koll på bilden nedan. Den är tagen från fågeltornet vid Glänås ut över Tåkern en vindstilla och solig höstdag, dag som ovan. Den visar ett begränsat parti av sjön och dess rastande simfåglar mot öster.

Studerar man det här området i tubkikaren ser man att tiotusentals individer ligger tätt samlade bland flytbladsväxter. Framför allt finns här vigg, brunand och sothöna men även en hel del andra andarter och doppingar.

Det finns flera liknande koncentrationer av simfåglar över sjöytan och dessutom mängder med glesare förband. Hela sjöns yta är egentligen fylld av simfåglar. 2-3 000 knölsvanar, hägrar, skarvar och gäss ingår också i upplevelsen.

Över detta seglar havsörnarna och blåhökar, pilgrimsfalkar, sparvhökar, duvhökar och stenfalkar gör raider i området.

Vassarna ljuder av skäggmeslock och vid tornet fångas varje kväll nya dvärgbeckasiner.

Tåkern är fantastiskt - en unik fågelsjö i landet.

Här visar jag en panoramabild av ett parti österut från fågeltornet över Tåkern

Notera att jag har fält in ett rödprickad området där jag har räknat antalet simfåglar till cirka 1 761 individer.

Sen kan du ju själv interpolera detta över hela bilden och försöka uppskatta antalet fåglar i detta parti av sjön.

Scrolla bilden >

 

I fågelskådarkretsar hör man tyvärr ibland att Tåkern kallas Tråkern. Som kunnig om sjön och dess fåglar är det ett uttryck som jag endast finner löjeväckande inadekvat. Hur skulle en sjö med en sådan rikedom var tråkig?

Tåkern som den ser ut idag äger en alldeles enastående dignitet som fågelsjö i landet.

Däremot, det är sant, är Tåkern problematisk för en gästande ornitolog. Den är stor och svårskådad. Tillgängligheten är begränsad och avstånden ofta långa och svåra. Snabba klipp och kryss göres lättare på andra ställen, där allt är begränsat till mindre ytor. Är det detta som gör Tåkern till en mindre populär sjö för skådarna. Ja, jag tro det. Men, säger man att sjön är tråkig har man egentligen bara avslöjat sig själv som mindre kunnig och uthållig.

Därför har jag här en utmaning till alla duktiga ornitologer i Sverige. Kom hit! Gör en insats! Alla ni som åker land och rike runt på fickvibrationer - varför kommer ni inte till Tåkern idag och plockar in några "ädelkryss" istället. Här har ni alla chansen att verkligen kunna bidraga med något. Om vi antar att det finns närmare 100 000 sjöfåglar i Tåkern idag (alls ingen orimlig siffra), och att en promille av dessa är av raritetsliknande nivå, så finns det 100 härliga kryss att håva in. Men vi behöver hjälpas åt med att hitta dem. Många av er har kunskapen, tekniken, uthålligheten och vapnen. Det går att göra! Kan man kryssa en "brelle" eller grålira tre km från land en blåsig havsdag kan man kryssa en vitögd dykand, blåvingad årta eller tjocknäbbad dopping där ute i den där andflocken också.

Kom hit nu! Alla ni behövs för att hjälpas åt med att dokumentera rikedomen.

Se Tåkern som spännande och inte tråkig!

Gebbe Björkman