english

     

Vad är konst. Var börjar den och var slutar den och vad pågår däremellan?

 

Det tog lång tid för mig innan jag tyckte att jag kunde börja kalla mig konstnär. Det låter så pretentiöst och svårt.  Är det utbildning på en fin konsthögskola som gäller som godkänt kriterium, jurybedömda samlingsutställningar, representation i olika museer och konstens salonger, offentlig utsmyckning, medlemskap i KRO  eller ett långt, kanske lycksamt och ekonomiskt gångbart yrkesliv inom skrået?

Det finns inget bra svar på vad som är konst och vem som är konstnär. Men idag ser jag mig själv som en konstnär som skapar konst.

Bra eller ej - det får andra och kanske framtiden ta ställning till.

Jag målar och tecknar i stort sett varje dag och har gjort så i snart 30 år. Jag har haft ett stort antal utställningar på gallerier, i museum och i offentligheten. Jag arbetar med projekt åt näringsliv, stiftelser, kommuner och landsting och är flitigt representerad med mina verk och min verksamhet lite överallt i samhället.

Jag är medlem i en rad olika organisationer och föreningar med anknytning till konstnärligt verksamhet.

Jag har ett mycket spännande yrke och jag anser att mitt liv är privilegierat. Det ger utrymme för stor frihet under ansvar, spännande uppdrag och en svängig ekonomi. Det är inte alltid självklart att en hobby blir bra som yrkesval men i mitt fall känns det så.  Jag är med andra ord lyckosam i mitt konstnärsliv och idag känner jag att jag idag också är fullt tillfreds med den nivå jag har uppnått i mitt värv.

Gå vidare till

Akvarellmåleriet

Oljemåleriet

Teckningen

Grafiken

Utställningar

Senaste tio verken